Příkazy

  • Hráči / Hráčky

/register <heslo> <heslo znovu>                             Zaregistrujete se

/login <heslo>                                                           Přihlásíte se

/changepassword <vaše heslo> <nové heslo>        Nové heslo

/unregister <heslo>                                                  Vymazaní účtu

/msg <hráč> <text>                                                 Napíšete soukromou zprávu hráči

/spawn                                                                      Teleportne vás to na spawn

/money                                                                      Ukáže aktuální zůstatek virtuálních peněz

/money pay <hráč> <suma>                                   Pošlete hráči peníze

/money top                                                                Ukáže vám top hráče s nejvíce money

/sethome                                                                    Kde stojíte nastavite domov

/home                                                                         Teleportne vás to domů

/warp <název>                                                          Portne vás to na určité místo

/tpa <hráč>                                                                Pošlete hráči žádost o teleportaci

/tpaccept                                                                     Přijmutí teleportaci

/help                                                                            Ukáže vám všechny dostupné příkazy

/helpop                                                                        Pomoc od Admina

/rules                                                                            Zobrazí se vám všechny aktuální pravidla.

/marry                                                                         Zobrazí se vám všechny příkazy pro manželství

  • VIP / EVIP / Sponzor

/back                                                                  Teleportne vás to na posledí místo kde jste umřeli