Pravidla pro Bob Tým

[1] Přečíst si pravidla pro adminy!!!

[2]  Administrátor nesmí zasahovat jinému administrátorovi na jeho vlastní stavby či podobně  ničení, upravování pouze s jeho dovolením to lze vykonávat.

[3] Povinnost banovat cheatery a hráče co obtěžují hru
– admin musí trestat hráče, kteří podvádějí nebo kazí hru. Viz pravidla pro hráče, co je zakázáno/povoleno.

[4] Povinnost pořizovat dema!
– pokud admin banuje, je povinen pořídit demo, nebo mít jiný důkaz! Toto demo si nechá u sebe v PC a v případě nutnosti, nebo vyžádání dema vedením je povinen ho poskytnout!

[5] Je zakázáno zneužívat admin práva. Viz /give apod…

[6] Nenadřazovat se nad ostatní.
– chovat se jako normální hráč, admin není nic víc než ostatní, jen udržuje pořádek a hlídá server!

[7] Admin si nebude vylévat zlost na nikom z hráčů a tudíž nebude přenášet své osobní důvody do hry.

[8] Zákaz dávat bezdůvodně unbany!
– unbany může udělit pouze vedení! Pokud byl někdo zabanován omylem, nebo neprávem, podá admin žádost vedení o unban, přiloží důkaz a omluví se hráči.

[9] Být vzorem pro hráče.
– admin je vzorem pro hráče, takže se musí chovat patřičně, tak aby šel příkladem pro ostatní hráče.

[10] Omlouvat svoji neaktivitu.
– pokud admin ví, že nebude moci být delší dobu aktivní, je povinen toto sdělit vedení! Jinak bude vyloučen z admin týmu.

[11] Aktivita na serveru, webu i discordu.

[12] Zúčastňování se schůzí Bob-Komunity.

[13] Zákaz nadávání ostatním adminům a hráčům, pokud má někdo s někým problém, vyřeší si ho MIMO SERVER a nebude do svého sporu zatahovat lidi (adminy/hráče), kterých se to netýká. Pokud bude mít někdo problém s někým z Bob-Týmu, ohlásí to vedení a vše se vyřeší!

[14] Zákaz obtěžování jiných adminů (např. psaní v msg, teleportovani a podobně), pokud bude mít výhrady někdo z vedení, není to bráno jako obtěžování.

[15] Nešířit nic, co bylo řečené/psané mezi adminy (admin chat na DC i v MC, případně hovory).