Aktualizace CraftBob (v1.51.25)

Aktualizace:
– doplněk pro úpravu světa
– Zabezpečení (Účtů)
– Slimefun + TransEndence, SlimefunWarfare, LiteXpansion, ExtraTools, DynaTech
Kompletní základní funkce (tpa, help, spawn, msg, mail apd…)

Optimalizace:
– Lepší nastavení pro Sponzor (aby nemohl podvádět a kazit hru ostatním)

Přechod na vyšší verzi java 16

Malá Aktualizace / Patch ValheimBob 0.153.2

Čeština (Google překladač)

* Opravený problém s hutí, když od návštěvy uplynula velmi dlouhá doba (10 000 dní)
* Přidáno varování před uložením před světem z 30. let
* Oprava fyziky kamenných schodů
* Oprava zaostření gamepadu na obrazovce gamepadu
* Vizuální oprava velkého tvora (troll, boss-2 a boss-3)
* Troll ragdoll oprava materiálu
* Opravena mechanika harpuny
* Aktualizace (engine) (některá vylepšení stability)
* Vizuální opravy lukostřelce Draugr (draugrové s 1 a 2 hvězdičkami někdy dostali špatný materiál)
* Opravené problémy - když craftingová stanice byla zničena během používání
* Vytvoření skupiny tvorů upraveno, aby se zabránilo tření nad celkový limit (v           některých případech)
* Kredity aktualizovány
* Aktualizace lokalizace

English:
* Fixed smelter issue when a very long time has passed since visiting (10000 days)
* 30s Pre world save warning added
* Stone stair physics fix
* Inventory screen gamepad focus fix
* Large-creature visual overhaul (troll, boss-2 & boss-3)
* Troll ragdoll material fix
* Harpoon mechanics overhauled
* Engine updated (some stability improvements)
* Draugr archer visual fixes (1 & 2 star draugrs sometimes got the wrong material)
* Fixed issues when crafting station is destroyed while in use
* Creature group spawning adjusted to avoid spawning over total limit (in some cases)
* Credits updated
* Localization updates