Aktualizace CraftBob (v1.56.04)

Aktualizace:
– Přihlašování
– Skinů
– práce (jobs)
– Protokoly
– Světy
– Residence
– Schovka (HideandSeek)
– Parcely (plot)
– /efa (automatické farmy)
– Dekorace pro adminy
– WorldEdit (úprava světa pro adminy)
– Slimefun + FluffyMachines, ExoticGarden, DynaTech, InfinityExpansion, SlimefunWarfare,
Kompletní základní funkce (tpa, help, spawn, msg, mail apd…)

Aktualizace konstrukce Tuinity

CraftBob přechod na verzi 1.17.1

  • Aktualizace ostatních pluginů na 1.17 – 1.17.1 + Optimalizace serveru
    – Oprava některých chyb
    – Lepší zabezpečení
    – Prodloužení lhůty smazání věcí. (* když jste se nepřipojili déle než měsíc, smazalo vám to všechny věci, ale nyní jsme se rozhodli, že pro hráče tuto lhůtu prodloužíme na měsíce 3 – pokud 3 měsíce nepřijdete, budete úplně kompletně vymazáni i z databáze *)

Malá Aktualizace / Patch ValheimBob 0.156.2

google překladač

Drobná vylepšení AI.
Slyšíme tě !! =), některá vylepšení monster AI, aby se chovala lépe při útočení na struktury atd.


0,156,2
* Vylepšení AI (Monstra by měla vždy nejprve zacílit na bytosti [včetně hráčů], pokud k nim mají jasnou cestu a příšery by měly útočit pouze na struktury s nízkou prioritou [zdi atd.], Pokud se snaží dostat k hráči)

Anglická verze od vývojářů

Tiny AI tweak patch.
We hear you!! =) , some tweaks to the monster AI to make them behave better when attacking structures etc.

0.156.2

  • AI tweaks (Monsters should always target creatures [including players] first if they have a clear path to them & monsters should only attack low priority structures [walls etc.] if they are trying to get to a player)

Aktualizace CraftBob (v1.55.40)

Aktualizace:
– Skiny
– Přihlašování
– Světy
– Parcely (plot)
– Protokoly
– Slimefun + FluffyMachines, DynaTech, SlimefunWarfare
Kompletní základní funkce (tpa, help, spawn, msg, mail apd…)

Aktualizace konstrukce dočasného Paper