Malá Aktualizace / Patch ValheimBob 0.156.2

google překladač

Drobná vylepšení AI.
Slyšíme tě !! =), některá vylepšení monster AI, aby se chovala lépe při útočení na struktury atd.


0,156,2
* Vylepšení AI (Monstra by měla vždy nejprve zacílit na bytosti [včetně hráčů], pokud k nim mají jasnou cestu a příšery by měly útočit pouze na struktury s nízkou prioritou [zdi atd.], Pokud se snaží dostat k hráči)

Anglická verze od vývojářů

Tiny AI tweak patch.
We hear you!! =) , some tweaks to the monster AI to make them behave better when attacking structures etc.

0.156.2

  • AI tweaks (Monsters should always target creatures [including players] first if they have a clear path to them & monsters should only attack low priority structures [walls etc.] if they are trying to get to a player)

Autor: DejVIIK_Bob

Servery Discord: dejviik_bob