Aktualizace KlasikBob (v1.50)

Aktualizace:

  • WorldEdit
  • Připojení pro mobilní zařízení
  • Kompletní základní funkce (help, helpop, msg, mail apd…)

Pročištění:

  • Stará místa déle > 3 měsíce
  • Uživatelé déle > 3 měsíce

Úplný přechod na verzi 1.19

Server UZAVŘEN ❌