Aktualizace VanilkaBob > KlasikBob (v1.00.00)

VanilkaBob se nyní změnila na KlasikBob
Důvod je takový že už to není Vanilla ale taková polo Vanilla (Semi-Vanilla)

  • Přidán plugin pro zjištění kdo co rozbil apd… kvůli ochraně staveb a potrestání viníka
  • Přidán plugin: WorldEdit

Proběhla Optimalizace serveru (Stakování itemů apd…)

Autor: DejVIIK_Bob

Servery Discord: dejviik_bob